LED สุขภัณฑ์ Archive

LEDFW03 ก๊อกน้ำ LED เปลี่ยนได้ 3 สี สีน้ำเงิน สีเขียว สีแดง ตามอุณหภูมิของน้ำ ไม่ใช้แบตเตอรี่

LEDFW01 ก๊อกน้ำ LED เปลี่ยนได้ 3 สี ตามอุณหภูมิของน้ำ ไม่ใช้แบตเตอรี่